Regulamin

1. Dodanie wpisu to akceptacja regulaminu.

2. Wpis zawiera adres strony internetowej i jej opis.

3. Opis wpisu to tekst stworzony tylko na potrzeby tego serwisu.

4. Za opis i treść opisywanej strony odpowiedzialność przyjmuje zgłaszający.

5. Administracja usuwa wpisy niezgodne z prawem lub regulaminem.

6. Regulamin podlega zmianom. Administracja publikuje jego aktualna treść w serwisie.